Forside Norsk

Christ with me


"Jesus sa til ham, Jeg er veien, sannheten og livet: ingen kommer til Faderen uten ved Meg."


Joh 14:6


Det finnes bare én vei til Gud, og det er gjennom Jesus Kristus. Ingen andre personer eller religioner kan lede et menneske til Gud. Alle andre religioner, teorier og meninger er blinde skudd i mørke; tomme, ulærde og ulogiske gjetninger uten substans. Jesus sa at Han er den eneste veien til Faderen. Dette er ikke intolerant. Det er sannhet. Bare sannhet er sannhet; uansett hvor mye noen ønsker at det var annerledes. Det er ikke intolerant, det er sannhet. Bare når vi kommer til Gud vil vi få lyset som gjør oss istand til å begynne å se og forstå. Bare da vil våre øyne åpnes.


  • Jesus er veien. Han er den eneste veien til Gud. Han ER Gud.
  • Jesus er sannheten. Hva er sannhet? Jesus er. Bare i Jesus kan vi forstå og se ting som de virkelig er.
  • Jesus er livet. Han er LIV, for evig og alltid.


Det finnes ingen annen vei til Faderen (Gud Far) enn gjennom Jesus Kristus (Messias).

"Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen." 1 Johannes 2:23

"Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved." Apostlenes gjerninger 4:12


En god illustrasjon er historien om de 2 menneskene som levde i en mørk hule, uten lys av noe slag. I årevis famlet de rundt i mørket, og deres forståelse av verden var ekstremt begrenset. Plutselig en dag ser den ene av dem et lys i et rom i hulen. Han står der i sjokk og glede mens han for første gang i livet kan se tingenes egentlige skikkelse. Lyset gjør at han kan se seg selv, og alt annet slik det er. Verden er plustelig forandret og opplyst, og han forstår verden og seg selv på en helt ny og dypere måte. Så roper han til sin venn som enda går rundt i mørket at han må komme til lyset, og at verden er helt annerledes enn det de begge trodde før. Det som de før bare hadde teorier og begrenset forståelse om, har lyset nå åpenbart og forklart. Men kameraten som går rundt i mørket begynner bare å le av sin venn når han snakket om dette "lyset", og han kaller ham gal. Kameraten som er i mørket har jo levd her i hele sitt liv, og har aldri selv erfart noe "lys" som viser verden på en annen måte. Han mener selv at han forstår verden helt korrekt, og han trenger overhodet ikke dette "lyset" som vennen hans babler om. Uansett hvor mye han snakker om "lyset", og uansett hvor mye han tenker på det, forstår han ingenting om hva lyset faktisk er, og han tror derfor ikke at det eksisterer. Tross alt har han aldri sett eller opplevd det selv. Det triste er at inntil han kommer til det, vil han aldri gjøre det heller. Han kan ikke bare si "Det kommer ikke til meg på mine betingelser, ergo kan det ikke eksistere." Slike ord er en dåres ord. Lyset eksisterer uavhengig av hva noen mener eller påstår.


På en lignende måte er Jesus verdens lys: "Da talte Jesus på nytt til dem og sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys." Johannes 8:12. Når en person er overbevist og innser sitt eget syndefulle hjerte, vil han omvende seg og be Gud om tilgivelse. Da er det som om et lys kommer inn i livet hans. Han levde før i mørket, og hans hjerter og tanker var formørket. Men nå ser han verden som den virkelig er i sannhet.


Forandringen som skjer når en person omvender seg og blir tilgitt sine synder, er denne: "Jesus svarte og sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike." Johannes 3:3. Når en person omvender seg og blir tilgitt, blir han faktisk "født på ny". Han ånd våkner opp, og han blir født på ny. I 2. Korinterbrev 5:17 står det "Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt." Alt det gamle er borte, og vi er tilgitt våre synder. Vi er en ny skapning, alt er blitt nytt. Vi er Guds barn og har Hans Ånd boende i oss. Vi begynner på nytt som et nyfødt barn, som Gud vil skal vokse opp og bli moden. Vi vil selvfølgelig ikke forstå alt med en gang, men etterhvert som vi går gjennom livet vil vi se og forstå mer og mer, fordi vi vandrer i lyset. Alt blir gjort klart og forståelig i lyset av Gud, og gjennom det er vi i stand til å forså det som vi ikke kunne uten Gud. Et menneske uten Gud er et menneske uten visdom og kjærlighet. Uten Gud kan vi kun berøre skyggen av ting, og vil kun forstå delvis. Men når et menneske i sitt hjerte omvender seg fra synd og til Gud, vil det få lys. Ingen kan påstå å ha kommet til Gud, og ikke samtidig også ha innsett sitt eget syndefulle hjerte, og vendt seg bort fra det. Noen mennesker påstår å ha "forsøkt Gud". Men å rope til Gud om hjelp når de har havnet i problemer som deres synd har ledet dem inn i, er ikke det samme som å ha blitt overbevist og fordømt i sitt eget hjerte av sin egen synd, omvende seg fra det onde og til Gud, som er nødvendig for å finne Ham.


"men når det (hjertet) omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort." 2 Korinterbrev 3:16


"Jeg tror på Kristenheten som jeg tror at solen har stått opp: ikke bare fordi jeg ser den, men fordi jeg ved den, ser alt annet." - C. S. Lewis